Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Privacy Policy

Databeskyttelse Beskyttelsen af din privatsfære har højeste prioritet hos MAXXIS International GmbH. Derfor overholder vi selvfølgelig alle lovmæssige bestemmelser ift. databeskyttelse. Samtidig ønsker vi, at du ved, hvornår vi gemmer bestemte oplysninger og hvordan vi bruger dem. Fra og med d. 25. maj 2018 gælder EU´s persondataforordning (GDPR) i alle den Europæiske Unions medlemslande. Personlige oplysninger er alle oplysninger, der har at gøre med en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende „berørt person“). En fysisk person anses som identificerbar, hvis personen kan identificeres direkte eller indirekte, især vha. tilknytning til en identifikator som et navn, et ID-nummer, til lokaliseringsdata, til en online identifikator eller til et eller flere særlige kendetegn, der er udtryk for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

MAXXIS International GmbH er ansvarlig for databehandlingen
Kaddenbusch 31
25578 Dägeling

Telefon: +49 4821-8906-0

E-Mail: datenschutz@maxxis.de 

Gennem brugen af vores websted erklærer du dig indforstået med indsamlingen, behandlingen og brugen af data iht. den følgende beskrivelse. Vores websted kan grundlæggende besøges uden registrering. I den forbindelse bliver der dog gemt oplysninger, som for eksempel hentede sider, filer, dato og klokkeslet, til statiske formål på serveren. Disse oplysninger kan ikke umiddelbart tilknyttes til dig som person. Hvis der indsamles personlige oplysninger på vores sider (som navn, adresse eller e-mailadresse), sker det altid frivilligt. Disse oplysninger giver vi ikke videre til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke. Dataoverførslen på internettet (fx ved kommunikationen via e-mail) kan indebære sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse mod, at tredjepart får adgang til oplysningerne er således ikke mulig. Retsgrundlag og formål De data, der opstår som følge af besøget på vores websted eller brugen af de tilbudte kontaktmuligheder, behandler vi i overensstemmelse med bestemmelserne i EU´s persondataforordning (GDPR) og den tyske databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Alt afhængig af årsagen til, at du kontakter os via webstedet, er der forskellige retsgrundlag. Det konkrete retsgrundlag til databehandlingen afhænger af den sammenhæng og det formål, som der er til at vi modtager dine oplysninger. Vi vil derfor gøre dig separat opmærksom på det i forbindelse med den pågældende anvendelse, hvis det er nødvendigt. Som regel vil retsgrundlaget til databehandlingen kunne beskrives ud fra de muligheder, der nævnes i det følgende. Art. 6 I GDPR udgør for os retsgrundlaget ift. behandlingsprocesser, hvor vi indhenter dit samtykke til et bestemt behandlingsmæssigt formål. Et tildelt samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis behandlingen af personlige oplysninger er nødvendig ift. opfyldelsen af en kontrakt, hvor dennes kontraktpartner er den berørte person, hvilket fx er tilfældet ved behandlingsprocesser, og som er nødvendig ift. en levering af varer eller til at levere andre ydelser eller modydelser, så bygger behandlingen på Art. 6 I GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlingsprocesser, som er nødvendige til gennemførslen af foranstaltninger forud for indgåelsen af kontrakter, fx i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller ydelser. Vi gemmer dine personlige oplysninger, som opstår ved brugen af vores websted, så længe det er nødvendigt til de ovennævnte formål. Derudover er vi underlagt forskellige retslige dokumentations- og opbevaringspligter, der bl.a. reguleres i handelsloven, i skattelovgivninger og i love om afgifter. Lagringsfristerne er ifølge disse som regel op til ti år. Derudover kan det forekomme, at personlige oplysninger opbevares i et tidsrum, hvor der kan gøres krav gældende over for os (lovmæssig forældelsesfrist på tre år eller op til tredive år). Efter lagringsfristens udløb slettes de personlige oplysninger vha. en automatiseret proces. Således gemmes fx din e-mailadresse i vores nyhedsbrevs-kartotek indtil du giver os besked om, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve. Cookies Vores internetsider anvender til dels såkaldte cookies. Cookies skader ikke din computer. Cookies hjælper blot med at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computer. De cookies, vi oftest benytter os af, er såkaldte „sessions-cookies“. Efter dit besøg er forbi, slettes de automatisk. Andre cookies forbliver gemt på dit terminaludstyr, indtil du sletter dem manuelt. Takket være disse cookies kan vi genkende din browser ved det næste besøg. Du kan indstille din browser sådan, så du får besked, hvis en cookie gemmes, og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, eller udelukker lagringen af cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt aktivere den automatiske sletning af cookies, når browseren lukkes ned. Ved deaktivering af cookies skal du være opmærksom på, at funktionaliteten af dette websted kan være begrænset. Server log files Vores sideudbyder indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server log files, som din browser sender automatisk til os. Det er:- Browsertype og browserversion -benyttet operativsystem -Referrer URL -Værtsnavn for den computer, der får afgang -Klokkeslet for serverforespørgslen Disse oplysninger kan ikke tilknyttes til bestemte personer. Vi foretager ikke en sammenføring af disse oplysninger med andre datakilder. Hvis vi får kendskab om tegn på en ulovlig brug, forbeholder vi os ret til efterfølgende at kontrollere disse oplysninger. Kontaktformular Hvis du sender os forespørgsler via vores kontaktformular, gemmes dine angivelser (også kontaktoplysninger) fra kontaktformularen hos os med henblik på behandling af forespørgslen og til hvis der er efterfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke. Data fra nyhedsbreve Du kan modtage det tilbudte nyhedsbrev, til det formål har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, som gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaveren af den angivne e-mailadresse, samt at du er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Andre oplysninger indsamles ikke. Disse oplysninger benyttes udelukkende til forsendelsen af de anmodede informationer til dig og videregives ikke til tredjepart. Det tildelte samtykke til lagringen af oplysningerne, e-mailadressen samt brugen af den til forsendelsen af nyhedsbrevet, kan du til enhver tid trække tilbage, fx via “Afmeld”-linket i nyhedsbrevet.


Efter frivilligt samtykke, som skal gives separat og protokolleres, er vi berettiget til den »udvidede databrug« gennem brugeren. I den forbindelse bliver personlige oplysninger samt profildata og demografiske data indsamlet, behandlet (fx ændret, gemt, kombineret og arkiveret med andre datasæt) og benyttet til følgende formål: Optagelse i et deltagerkatalog, reklame eller markedsforskning for online tilbuddene fra MAXXIS International GmbH. MAXXIS International GmbH er efter brugerens samtykke ikke forpligtet til at slette brugsdataene så tidligt som muligt, dvs. senest umiddelbart efter ophøret af den pågældende brug, men har ret til lagring.

Desuden er vi efter brugerens samtykke berettiget til at videregive dennes personlige oplysninger til samarbejdspartnere med henblik på reklame, markedsforskning, information om produkter og tjenesteydelser, leveringen af tilbud på indgåelsen af kontrakter ift. varer og tjenesteydelser og en information gennem nyhedsbreve, som er optimalt tilpasset til brugerens interesser.

Samtykket gives ved at sætte et flueben i det pågældende felt. Det tildelte samtykke protokolleres og brugeren kan til enhver tid hente det frem. Udbyderen forpligter sig til udelukkende at benytte de af brugerens oplysninger, som denne får kendskab om på baggrund af brugsforholdet, inden for rammen af loven for telekommunikationstjenester, EU´s GDPR samt de andre databeskyttelsesregler, til at opfylde formål iht. denne databeskyttelsesregel. Datafortroligheden sikres og medarbejderne forpligtes i henhold hertil, hvis det lovmæssigt er nødvendigt. Google Analytics Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics anvender cookies. De oplysninger, som cookien opretter om din brug af dette websted, sendes som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Da MAXXIS Internationale GmbH har aktiveret IP-anonymiseringen på denne webside, bliver din IP-adresse dog inden da forkortet af Google inden for medlemslandene i den Europæiske Union eller i andre kontraktmæssige lande, der er med i Aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde (fx ved tekniske nedbrud i Europa), kan det være nødvendigt, at den fulde IP-adresse overføres til en af Googles servere i USA og forkortes her. Google vil på vegne af MAXXIS International GmbH benytte disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webside-aktiviteterne og til at levere yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af webstedet og brugen af internettet, overfor MAXXIS International GmbH. Den IP-adresse, der inden for rammen af Google Analytics overføres fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du finder flere oplysninger om håndteringen af brugerdata hos Google Analytics i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de Browser plugin Du kan forhindre lagringen af cookies vha. en pågældende indstilling af din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan benytte samtlige funktioner på vores websted i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre Googles indsamling af de oplysninger, der er skabt af cookien og som har at gøre med din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), samt behandlingen af disse oplysninger gennem Google ved at du downloader og installerer det browser-plugin, som står til rådighed vha. følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Indsigelse mod dataindsamling Desuden kan du forhindre indsamlingen af dine oplysninger gennem Google Analytics ved at klikke på følgende link. Så gemmes så en opt out-cookie, som forhindrer indsamlingen af dine oplysninger ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktivering af Google Analytics. Behandling af ordredata MAXXIS International GmbH har indgået en kontrakt med Google om behandling af ordredata og implementerer alle de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ift. brugen af Google Analytics. Scriptbibliotek (Google webfonter) For at sikre en ensartet visning af skrifttyper, benytter vores side såkaldte webfonter, som stilles til rådighed af Google. Ved åbningen af en side henter din browser de nødvendige webfonter i din browsercache, for at vise tekst og skrifttyper korrekt. Hvis din browser ikke understøtter webfonter, benyttes en standardskrift fra din computer. Du finder flere oplysninger om Google webfonter på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.google.com/policies/privacy/ Brug af Google Maps På vores side benytter vi komponenten „Google Maps“ fra firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende „Google“. Ved enhver åbning af komponenten „Google Maps“ installerer Google en cookie, for ved visningen af siden, hvor komponenten „Google Maps“ indgår, at behandle brugerindstillinger- og -data. Denne cookie slettes normalt ikke når browseren lukkes, den udløber automatisk efter et bestemt tidsrum, hvis den ikke inden da slettes manuelt af dig. Brugen af Google Maps sker for at skabe en tiltalende visning af vores online tilbud og for at gøre det nemmere at finde de steder, som vi nævner på webstedet. Det udgør en berettiget interesse iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Hvis du ikke er indforstået med denne behandling af dine oplysninger, så har du mulighed for at deaktivere tjenesten „Google Maps“ og på den måde forhindre overførslen af oplysninger til Google. Til det formål skal du deaktivere Java script-funktionen i din browser. Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke kan benytte „Google Maps“ eller kun i begrænset omfang. Brugen af „Google Maps“ og den information, der opnås vha. „Google Maps“ sker i overensstemmelse med Googles servicevilkår http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html samt de ekstra forretningsbetingelser for „Google Maps“ https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Brug af Google Translate bzw. Google oversættere / oversættelse Den automatiske oversættelsesfunktion på vores websted fungerer vha. Google Translator, en tredjepartsudbyder, som vi ikke har nogen indflydelse på. De computergenererede oversættelser gengiver ikke altid præcist ift. dette websteds originale indhold. Google Translator skal blot gøre det nemmere og mere behageligt. De oprettede oversættelser kan nogle gange indeholde forkerte eller sågar fornærmende udtryk. Vi garanterer ikke for rigtigheden, pålideligheden eller aktualiteten af de informationer, som dette system har oversat, og vi hæfter ikke for opståede skader. Evt. er det heller ikke muligt at oversætte nogle programmer, filer eller elementer (fx grafik, fotos eller PDF-filer).

Vi gør opmærksom på, at Google indsamler, gemmer og behandler information for at stille bedre tjenester til rådighed for brugerne. Det indebærer sproget, men omfatter også den personlige surfingadfærd og online adfærd. Her finder du mere information om Google Translator: https://translate.google.com/https://translate.google.com/manager/website/?hl=de http://www.google.com/policies/privacy/ Brug af YouTube På vores websted benytter vi komponenter (videoer) fra firmaet YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, et firma fra Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du åbner en side, som har en indbygget video, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne og i den forbindelse vises indholdet på internetsiden vha. en meddelelse til din browser. I henhold til YouTube´s angivelser overføres der i den " - udvidede databeskyttelsestilstand -" kun data til YouTube-serveren, når du kigger på videoen, især om hvilke af vores internetsider, som du har besøgt. Hvis du samtidig er logget på YouTube, bliver denne information tilknyttet til din medlemskonto hos YouTube. Det kan du forhindre ved at logge dig ud af din medlemskonto inden dit besøg på vores websted. Vha. det følgende link finder du mere information om YouTube´s databeskyttelse (stillet til rådighed af Google): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Facebooks erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Vi benytter funktioner fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Når du åbner vores sider med Facebook plug-ins, opbygges der en forbindelse mellem din browser og Facebooks servere. I den forbindelse overføres der allerede oplysninger til Facebook. Hvis du har en Facebook-konto kan disse oplysninger forbindes til den. Hvis du ikke ønsker nogen tilknytning af disse oplysninger til din Facebook-konto, så log dig venligst ud på Facebook inden du besøger vores side. Interaktioner, især brugen af en kommentarfunktion eller klik på en „Like“- eller „Del“-knap, videregives ligeledes til Facebook. Du kan læse mere på https://de-de.facebook.com/about/privacy. Twitters erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Vi benytter funktioner fra Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du åbner vores sider med Twitter plug-ins, opbygges der en forbindelse mellem din browser og Twitters servere. I den forbindelse overføres der allerede oplysninger til Twitter. Hvis du har en Twitter-konto kan disse oplysninger tilknyttes til den. Hvis du ikke ønsker nogen tilknytning af disse oplysninger til din Twitter-konto, så log dig venligst ud på Twitter inden du besøger vores side. Interaktioner, især klik på en „Re-Tweet“-knap, videregives ligeledes til Twitter. Du kan læse mere på https://twitter.com/privacy. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for AWSAWS, som er et datterselskab af Amazon.com, Inc. eller et firma, som er forbundet med dette selskab (“Amazon.com”). Som et datterselskab af Amazon.com følger AWS de samme informationsregler som Amazon.com og de kontooplysninger, som vi indsamler, er underlagt erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger fra Amazon.com. Ved at besøge AWS webstedet erklærer du dig indforstået med de regler, der beskrives i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger fra Amazon.com. Hvis du har kundekonto på www.amazon.com og en Amazon.com cookie, så bemærk venligst, at kontooplysninger, der indsamles af AWS, eventuelt sammenføres med personlige oplysninger, som Amazon.com har, og som benyttes af AWS og Amazon.com for at forbedre de tjenester, der tilbydes.

AWS deltager i EU-US Privacy Shield-programmet. Ret til indsigt, sletning, spærring Du har til enhver tid ret til gratis indsigt om dine gemte personlige oplysninger, deres oprindelse, modtager og formålet med databehandlingen samt en ret til berigtigelse, spærring eller sletning af disse oplysninger. Til det formål, samt hvis du har spørgsmål om emnet personlige oplysninger, kan du til enhver tid kontakte os via den adresse, der står i vores kolofon. Ændring af vores databeskyttelsesregler Vi forbeholder os ret til af og til at tilpasse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, så den altid overholder de aktuelle retslige krav eller for at implementere ændringer af vores ydelser i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, fx hvis der indføres nye tjenester. Hvis dit besøg gentages, gælder den nye erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger så. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er fra d. 18.05.2018 Ret til indsigelse 1. Du har ret til - pga. årsager, der har at gøre med din særlige situation - til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger, der har at gøre med dig, og som pga. artikel 6 stk. 1 litra e) GDPR (databehandling på baggrund af offentlig interesse) og artikel 6 stk. 1 litra f) fra persondataforordningen (databehandling på baggrund af afvejning af interesser). Det gælder også for en profilering, som iht. artikel 4 nr. 4 GDPR støtter sig til denne bestemmelse, og som vi benytter til reklamemæssige formål. Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine personlige oplysninger, med mindre vi kan dokumentere, at der er tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til hensigt at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare sig mod dem. 2. I enkelte tilfælde behandler vi dine personlige oplysninger for at gennemføre direkte reklame. Du har til enhver tid ret til indsigelse (uden at nævne grunde) mod behandlingen af personlige oplysninger, der har at gøre mig dig, med henblik på sådan reklame; det gælder også for profileringen, hvis det er forbundet med sådan direkte reklame. Gør du indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte reklame, så vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger til disse formål. Send venligst indsigelsen til de ovennævnte kontaktoplysninger for det ansvarlige firma. Et tildelt samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Det gælder også for tilbagetrækningen af samtykkeerklæringer, som vi har modtaget inden EU´s persondataforordning trådte i kraft, dvs. før d. 25. maj 2018. Bemærk venligst, at tilbagetrækningen først er virksom i fremtiden. Behandlinger, der er sket inden tilbagetrækningen, er ikke berørt af det.

Ansvar for databeskyttelsen Hvis du har spørgsmål om databeskyttelsen, så send os venligst en e-mail:

datenschutz@maxxis.de‍